ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Розкриття інформації ТОВ «ФК «ФІНТРАСТ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 44559822 за посиланням
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК №В0000495 від 21.01.2022  

Контакти: 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, офіс 118/2
Телефон: +38 (099) 069-81-40 (наразі ведуться технічні роботи, телефонувати за номером +38 (093) 628-63-81

електронна адреса: fintrastletter@ukr.net

Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, субота та неділя – вихідні.

ТОВ «ФК «ФІНТРАСТ УКРАЇНА» включена до державного реєстру НБУ - "Комплексна інформаційна система національного банку України"Перевірити наявність компанії в реєстрі можливо по ЄДРПОУ.

 ПОСЛУГИ ТОВ «ФК» ФІНТРАСТ УКРЇНА":

  • Надання кредитів шляхом укладенні електронного договору;
  • Надання послуг факторингу.

Порядок та умови надання зазначених послуг, крім чинного законодавства, встановлюються:

  • Правилами про надання кредитів ТОВ «ФК «ФІНТРАСТ УКРАЇНА» які є чинними на момент надання послуг.

До наведеного необхідно зазначити, що порядок та умови надання фінансових послуг будуть також визначені укладеним з клієнтом договором.

 

 

 

СПОСОБИ ОПЛАТИ:

1. У терміналі Приват банку

2. У додатку «Приват24». Сплатіть кредит не виходячи з дому за допомогою онлайн-банкінгу «Приват24». Авторизуйтесь у «Приват24», перейдіть у розділ «Мої платежі», в полі пошуку введіть код компанії 44559822, а в призначенні платежу вкажіть свій ідентифікаційний код.

3. У касі банку. Зверніться в будь-який банк та оплатіть рахунок через касу. В цьому разі необхідно надати реквізити компанії:

ТОВ «Фінансова компанія» Фінтраст Україна"
ЄДРПОУ 44559822
Рахунок IBAN UA 733806340000026505232433001
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО: 35960913
Призначення платежу: Оплата згідно договору №____ ІПН______

Звертаємо увагу, банк може стягувати додаткову комісію, а платіж може надійти на наш рахунок тільки за кілька днів. Згідно з умовами договору, датою платежу вважається дата зарахування грошових коштів на наш рахунок.

ЦІНА ТА ТАРИФИ:

Надання кредитів шляхом укладення паперового договору:

1. Сума (ліміт), на який може бути надано кредит – від 1000 грн. до 6700 грн. (мікрокредит –  кредит розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати)

Строк кредиту – від 345 дня до 360 днів з періодичністю платежів кожні 30 днів

Процентна ставка: в день – 2 % , відсотки річних – від 730 % до 1095 % (залежить від строку кредиту).

Реальна річна процентна ставка – до 214 869,60% (залежить від умов участі в програмі лояльності, перодичність платежів, суми та строку кредиту)

Акційні пропозиції при укладенні паперового договору – застосовується акційна відсоткова ставка при першому звернені 0,1%

Спосіб отримання: за реквізитами платіжної картки;

Супровідні послуги під час укладення кредитного договору не надаються.

Інформація про істотні характеристики послуги (мікрокредит) 

2. Сума (ліміт), на який може бути надано кредит – від 6701 грн. до 10 000  грн. (Кредит – розмір якого перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати).

Строк кредиту – від 345 дня до 360 днів з періодичністю платежів кожні 30 днів

Процентна ставка: в день –  2 %, відсотки річних – від 730 % до 1095 % (залежить від строку кредиту).

Реальна річна процентна ставка – до 214 869,60% (залежить від умов участі в програмі лояльності, перодичність платежів, суми та строку кредиту)

Акційні пропозиції при укладенні паперового договору – застосовується акційна відсоткова ставка при першому звернені 0,1%

Спосіб отримання: за реквізитами платіжної картки;

Інформація про істотні характеристики послуги (кредит) 

3. Надання послуг факторингу: Всі істотні умови та супровідні послуги визначаються укладеним договором.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА:

1. Наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит:

  • при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів;
  • у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;
  • у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Товариство (фінансова установа) має право звернутись до суду;
2. Порушення Позичальником виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
3. Товариству (фінансовій установі) забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
4. Позичальнику для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ; 
5. Товариство (фінансова установа) має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
6. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. 
7. Можливі витрати на сплату споживачем (Позичальником) платежів за користування споживчим кредитом залежить від обраного споживачем (Позичальником) способу сплати;
8. Позичальник усвідомлений, що умовами продукту не передбачено продовження (пролонгації) строку погашення споживчого кредиту. 

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ТОВ «ФК «ФІНТРАСТ УКРАЇНА» розглядає звернення та скарги споживачів направлені на електронну адресу: fintrastletter@ukr.net, або за поштовою адресою: 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, офіс 118/2 (детальніше у витягу про рогляд звернень). Розгляд протягом 30 робочих днів. Скарга може бути складена у довільній формі, однак вона має містити прізвище імя по-батькові, іпн скаржника та його контактну інформацію (телефон, адресу електронної пошти). Інформація для підтримки захищеної категорії споживачів.

Також у разі порушення прав споживача можна звернутися зі скаргою на дії компанії в Інтернет-представництві Національного банку України Захист прав споживачів - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/

Порядок та умови надання фінансових послуг Товариством, їх вартість та механізм захисту прав споживачів зазначено на сторінці сайту та в окремому документі під назвою «ОБОВ'ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА» 

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua